Yazarlar

Beyinsizler yüzünden bizi helak edecek misin Allah’ım?

Yukarıdaki dua, Musa (AS)’ın duası olup (Araf:155), Tur dağında onlarca mucizeye rağmen hâlâ kalbinde iman yerleşmemiş kimseler için yapmıştır.

Ayet her ne kadar İsrail oğullarından bir gurup için inmiş ise de müfessirlere göre, o sıfatları tanıyan herkes için geçerlidir.

Kur’an-ı Kerim’de “beyinsizler’’ tabiri genelde münafıklar ve bütün delillere rağmen hâlâ kalplerinde şüphe olanlar için kullanılır.

Onlar münafıkların sıfatlarını taşırlar, kendileri cahil olmasına rağmen başkalarını cehaletle suçlarlar.

Hak ve hakikati bilir, fakat anlamazlar.

Anlasalar da hasetlerinden dolayı inanmazlar.

Bakan gözleri vardır.

Fakat Nizami’nin tabiri ile gören ve seven gözleri yoktur.

Nefret ile oturup nefret ile kalkarlar.

Bu nifak sıfatlı kişiler yüzünden bizi helak edecek misin Allah’ım?

GÜNDE 25 BİN KİŞİ AÇLIKTAN ÖLÜYOR

İstatistiklere göre günde yaklaşık 25 bin kişi, açlıktan ölmektedir.

Dünyada silaha ayrılan paranın yüzde beşi açlıktan ölenlere harcansa ölmeyecekler.

İkinci dünya savaşından sonra Çinli bir esir New York Manhattan da dolaştırılırken sorulur:

“En çok ne dikkatini çekiyor?”

Çinli, çöp bidonlarını gösterir.

Merak edip sorarlar.

Nasıl olur?

Çinli; “Çöpe attığınız yemekleri Çin’e gönderseydiniz savaş olmazdı” der.

Açlıktan ölenlere insanlık olarak yârdım etmediğimiz için bizi helak edecek misin Allah’ım?

Ana rahmine düşmüş milyonlarca cenini değişiklik sebeplerden dolayı hem de medenilik adına kürtajla aldırarak insanlık olarak çok büyük cinayetler işleniyor.

Bundan dolayı insanlığı helak edecek misin Allah’ım?

Son yirmi sekiz yılda kaç tane soykırım oldu?

Bosna, Ruanda, Irak, Suriye, Myanmar, Libya, Afganistan, Yemen ve daha niceleri.

Bunu yapanların yaptıranların çoğu perde arkasında kaldı.

Kuzu postuna büründüler.

Peki ya zulüm?

İSLAM ÜLKELERİN LİDERLERİ EBU CEHİLLERİ ARATMIYOR

İslam ülkelerinin liderlerin çoğu Ebu Cehilleri geride bırakarak, masum kadınları çocukları öldürdüler ve hala öldürüyorlar.

Firavun ve Nemrut sıfatları ile mevsuf, fakat Müslüman kimlikli bu liderler ve avenelerinden dolayı bizi helak edecek misin Allah’ım?

Anadolu’da, Anaların yurdunda çoğu velayet mertebesine yükselmiş yüzbinlerce babayiğit, on binlerce ana ve binlerce bebek zindanlara atıldı.

Milyonlar psikolojik soykırımdan geçirildi, geçiriliyor.

Bazıları şehit edildi.

Mezarı dahi belli olmayan nice kimseler var.

Kur’an’ın şirkten daha büyük günah saydığı, on binlerce insan, yurtlarını ve yuvalarını terk etme zorunda bırakıldı.

Milyonlarca insanın ellerindeki riski alınarak, “ağaç kabuğu yesin” denilerek, açlığa mahkum edildiler.

Konuşması gerekenler sustu hatta bazıları bu zulmü alkışladı.

Bazıları da Ashabi-Uhdud gibi yapılan zulme çanak tutup sevindiler.

Hatta sevinçlerinde dolayı eğlendiler.

Bu zulümden ve içimizdeki Ashabı Uhdud gibi olanlardan dolayı bizi helak edecek misin Allah’ım?

Muta nikahi ile zinayı meşru kıldılar.

Ehli Sünnet Vel Cemaat çizgisinden halkı saptırmak için çeşitli hileli yolları denediler.

Selefi salihine dil uzatanların sapık fikirlerini meşrulaştırdılar.

Bu beyinsizler yüzünden bizi helak edecek misiniz Allah’ım?

Milletin malini çalmayı hak, zulüm ile mallarını gasp etmeyi ganimet, yalanı cihat,müminlere karşı hileyi farz gibi  gördüler.

Doğruluk yerine yalanı baştacı edindiler.

Bu yalancılardan dolayı bizi helak edecek misiniz Allah’ım?

On yedi- on sekiz yaşından beri Rabbim Allah’tır,  cehalet, fakirlik, tefrika en büyük düşmanımdır, dedi.

Hayatını bu üç düşmanla mücadele ile geçiren ve bu konuda son atmış iki y ıldır hiç rahat bırakılmayan, nerede ise mahkemesiz veya hayati tehlike olmadan bir gün geçirmeyen bu zat, son yirmi yıldır saldırganların virüslerinden kurtulmak için doktora ve hastaneye gitmeler hariç, yaşadığı binanın avlusunun dışına çıkmadı. Virüsten dolayı evden dışarı çıkamamanın ne kadar zor olduğunu birazcık hissettik.

Bu zata bu kadar kötülük yapanlardan dolayı bizi helak edecek misin Allah’ım? 

Kâbe’ye, Mescidi Nebeviye layık olamadık.

Camilerin nurani minberlerini necaseti galizadan daha pis politika ile kirlettik.

Kabe, Mescidi Nebevi artık Müslümanı kabul etmiyor.

Camiler nurunu yok eden politik vaazlardan dolayı kapılarını yüzümüze çarptı.

Dünyalık mevki, makam ve para için imanını satanlardan dolayı bizi helak edecek misin Allah’ım?

Ya Rab, üzerimizde çok lütufların vardı. Açılan yurtlara, yuvalara Resulullah (sav)sevdikleri ile beraber rüyada veya yakaza halinde misafir oluyordu.

Bize bahşettiğin bu nimetlerin şükrünü hakkı ile eda edemedik.

Kimimize dünya çok tatlı göründü.

Kimimizin nefsi imanın önüne geçip kardeşlerimizi topa tuttuk.

Nimetin şükrünü hakki ile eda etmediğimiz için bizi helak edecek misiniz Allah’ım?

Gelin Hasan-i Basri gibi; bütün Müslümanlar hatta insanlık olarak günahlarımızdan dolayı tövbe edelim.

Günahlarımızı gözyaşları ile temizleyelim.

Yoksa bütün insanlığı bekleyen tehlike çok büyük.

Sadece virüs değil, bu salgından dolayı çökecek ekonomilerden dolayı aç kalanlar birbirilerine saldırırlar, iç savaşlar olur, hatta ülkeler birbirileri ile savaşarak üçüncü dünya savaşı olur. Belki de bu savaş uçak, bomba veya askerle değil virüslerle olacak.

Belki de oluyor, biz farkında değiliz.

Allah’ım ne olur muhafaza buyur.

Amma netice itibari ile Sen neylersen güzel eylersin, bize çirkin görünse bile. yucelsalih@yahoo.com

Reklam

DÖVİZ BİLGİLER