Yazar: Abdullah Aymaz

“Çile Toprağında Yeşeren Bahar”

Arkadaşımız İsmet Macit Bey, Asr-ı Saadetten günümüze iman ve Kur’an Hizmetinde bulunanların devirler değişse de karşılaştıkları benzer cevirler ile ilgili olayları mukayeseli olarak “Çile Toprağında Yeşeren Bahar” isimli kitabında okuyuculara takdim ediyor… Ben de kitaptan bazı bölümler aktararak bir tadımlık bile olsa, sizlere  bu çalışmayı tanıtmaya gayret edeceğim. “Meriç’in soğuk[Devamı…]

Gençler! Gözünüzle değil, kulağınızla..

Bediüzzaman Hazretleri, kalbin, Cenab-ı Hakkın muhabbetinin tahtı olduğunu, o tahta Kendi Sevgisinden başka bir şeyin gelip oturmasını istemediğini… ama acelecilik, hırs, aşk-ı mecazi ve siyasetin müfteris (yırtıcı, parçalayıcı) olduğunu, kalbi delip o tahta oturduğunu bu yüzden Cenab-ı Hakkın darılıp aksiyle tokat vurduğunu,  sâr-ı Bediiyye gibi eski eserlerinde yazıyor. Üstadımızın ihlasta[Devamı…]

Bütün Varlığa karşı sevgiyle dopdolu

M. Fethullah  Gülen  Hocaefendi “Yeni İnsan” yazısına  devam ediyor: “YENİ  İNSAN, bütün varlığa karşı sevgiyle dopdolu ve insanî değerlerin koruyucusu ve kollayıcısıdır. O, bir taraftan insanı insan yapan ahlâk ve fazilet gibi esaslarla kendi yerini belirleyip kendini bulurken, diğer yandan da bütün varlığı şefkatle kucaklayacak kadar âlemşümul ‘evrensel’ ve diğergâmdır.[Devamı…]

Ruhani Bir Başka Aleme Uyanma

M. Fethullah Gülen Hocaefendi “Ka’be” yazısının son bölümünde şöyle diyor: “Ka’be çevresinde, her vazife ve mükellefiyetin kendine göre bir büyüsü vardır. Ve imanlı sinelerin, büyünün tesirinde kalmamaları düşünülemez. Her lâhza onun çevresinde dönen, zaman zaman büyüyen ve büyüdükçe bir sel halini alıp o mübarek mekânın her yanını dolduran tavaftaki ruhlar;[Devamı…]

Kabe’nin Işık Yağdıran Atmosferi

Muhterem M. Fethullah  Gülen Hocaefendi “Kâbe” yazısına şöyle devam ediyor: “Bu mübarek yolculuk, eski zamanlarda, atlarla, develerle yapılırdı. O devirde hacılar, Kâ’be’ye kadar yüzlerce makam, yüzlerce merkade uğrar. Enbiyâ-i İzâmın yaşadığı yerleri ziyaret eder, hayalen onlarla buluşur-görüşür… Evliya ve asfiyanın meclislerine koşar, onların aydınlık ikliminden ışık alır ve bu masmavi,[Devamı…]

Temmuz 2019 Çağlayan

Çağlayan dergisinin Başyazısı  “İç Çürüme ve  Onarım  Yollarımız-2” başlıklı… Kendilerini keşfedip iç içe keşif yollarıyla yürüyenlerle, kendilerini keşfedememiş tıkanık ruhlarını durumları ele alındıktan sonra yazının sonunda şöyle deniliyor: “Bütün bu negatif şeyler toplumun / toplumların  hakiki kimliklerini yitirdikleri meş’ûm bir zaman diliminde başlamıştı; şansımıza veya şanssızlığımıza günümüzde kavaklar gibi boy[Devamı…]

Eğer dağlar yürütülecek olsaydı….

Hocaefendi devam ediyor: “Kimse, benim bu perişan sözlerimle Kur’an’a medhiye düzdüğüm vehmine kapılmamalıdır. Evvela, ben kim oluyorum ki, O’nu medhedeyim: ‘Onu vasfederse vasfeder Hazret-i Vassâf: / Dün ve bugün melekûtta ruhâniler saf saf. / Bir ta’zim ederler ki, O’nu, sanırsın tavaf.’ O’ndaki bu harika mazhariyetleri mücerred söz cevherleri açısından göremeyenler[Devamı…]

Çağlayan Haziran 2019

Bu sayının başyazısı “İÇ  ÇÜRÜME  VE  ONARIM  YOLLARI-1”   Muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi yazıya şöyle başlıyor:  “Bugün bütün insanlık, farklı derecelerde bir bekleyiş içinde bir NUR  bir ZİYA  ümidiyle sabahlayıp akşamlıyor. Öyle ki, pek çok göz, sürekli ufuklara bakıyor ve bir ‘fecr-i sâdık’ hecelemesi hülyalarına dalıyor; dalıyor da maşrıkta çakan[Devamı…]

BİR YUDUM SUYU ÇOK GÖRENLER

Ebu Cehil, bir yetimin vasîsi bulunuyordu. Bir gün, o yetim çırıl çıplak ona gelmiş, kendi malından bir şey istemişti. Ebu Cehil onu itivermiş ve aldırmamış idi. Kureyş’in büyükleri de çocuğa: “Muhammed’e git de sana şefaat ediversin” demişler,  ALAY  ETMEK  istemişlerdi. Öksüz onların maksatlarını bilmediği için Allah’ın Peygamberi Hz. Muhammed  Aleyhisselama[Devamı…]

Duya duya… Doya doya…

Maalesef bizler gaflet içinde, ibadetlerimizi, alışkanlık ve âdet kabilinden yerine getiriyoruz… Haydi robot gibi, hâşa baştan savma gibi demesek de gerçek şekilde duya duya, doya doya tam edâ edemiyoruz. Kıldığımız namazların her rekatinde “İyyake na’büdü ve iyyake nesteîn” yani  “Ancak Sana ibadet ederiz ve sadece Senden yardım isteriz” ifadesini kullanıyoruz[Devamı…]

Reklam

Döviz - Borsa - TL

Avustralya Doları
3,8983
Amerikan Doları
0,59066
Euro
6,3218
İngiliz Sterlini
7,149
BIST
99769
Altın
5,756
Son Güncelleme: 23.09.2019 13:23