Yazar: Abdullah Aymaz

Kralın rüyasının yorumu

Mısır kralının rüyasını yorumlayacak kimse bulunamayınca, Yusuf Aleyhisselam’ın hapishanede rüyasını yorumladığı ve kralın yanına dönen genç birden Hz. Yusuf’u hatırladı: “Yusuf’un hapishaneden kurtulan ve kendisini ancak uzun bir müddet sonra hatırlayan arkadaşı krala: ‘Ben bu rüyanın ne mânâya geldiğini sizin için öğrenirim, yalnız bana izin verip gönderin… Hapishaneye  varınca dedi[Devamı…]

Rabbin Bürhanı

“Yusuf ergenlik yaşına erince, kendisine bir hüküm (idare gücü ve hikmet) ve bir ilim verdik. Biz böylece ihsan sırrına ermiş olanlara (Allah herşeyimi biliyor ve görüyor şuuru ile hareket edenlere) işte böyle ödüllendiririz. Kaldığı evin hanımı onu, nefsinden kâm almak için yatağına çağırdı, kapıları kilitledikten sonra ‘Haydi gelsene!’ dedi. Fakat[Devamı…]

Haset neler yaptırabilir?

“Andolsun ki, Yusuf ve kardeşleri kıssasında soranlar için ibret alacak âyetler vardır.” (Yusuf Suresi, 12/7) Yusuf Suresinin nüzul sebebi hakkında rivayet olunur ki, Yahudi bilginlerinden bazıları, Mekke Müşriklerinin ileri gelenlerine, “Muhammed’e sorun bakalım, İsrailoğulları Mısır’a hangi sebepten dolayı geçmişlerdir. Muhammed buna ne diyecek?” diye telkinde bulunmuşlar, onlar da sormuşlar, bunun[Devamı…]

Elif Lam Ra

Abudllah Aymaz Yusuf Suresi, “Elif  Lâm  Râ. İşte bunlar sana o açık-seçik kitabın âyetleridir.” (12/1)âyeti, bu mukattaat (kesik, kesik, tek, tek okunan) harfleri ile başlıyor. Bakara Suresinin başında da benzer harflerden Elif Lâm Mîm harfleri var. bu hususta Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Dört Mebhas’ta şöyle bir izahta bulunuyor: “Birinci Mebhas: Elif Lâm Mîm[Devamı…]

Hüzün üzerine inen Sure

Efendimizi (S.A.S.) devamlı koruyup kollayan Ebu Talib ile Hz. Hatice’nin vefat ettikleri hüzün yılındaki, sıkıntıların dört bir yandan hücum ettiği o çetin atmosferde Yusuf Suresi, büyük bir teselli kaynağı olarak indirilmiştir. Evet tam bu ortamda Cenab-ı Hak, Habib-i Edîbi Muhammedine (S.A.S.) can kardeşi Hz. İbrahim ve Hz. İshak’ın torunu ve[Devamı…]

Demokrasi Parçalanıyor

İsviçre Yüksek Yargıç, Uluslararası Yargı Üyesi Thomas Stadelmann’ın editörlüğünü yaptığı Democracy falling apart: Role and  Funntion of Judicial İndependence, Separation of  Powers and the Rule of LAW in a Constitutional Democracy –The Turkisch Judiciary in 2018 (Demokrasi  Parçalanıyor: Kuvvetler: Kuvvetler Ayrılığı Hukuk Devletine Dayalı Anayasal Demokraside Bağımsız Yargının  Rolü ve[Devamı…]

Miraç Enginlikli İbadet Namaz

Süreyya Yayınlarında M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin, 11 Ağustos 13 Ekim 1978 tarihleri arasında İzmir Bornova Merkez Câmiinde seri olarak verdiği namaz vaazları esas olarak ele alınmış, bu vaazlar çözümlenip konuşma dilinden yazı diline çevrilmiş, ayrıca yıllar boyunca namazla ilgili söyleyip yazdıklarından ilavelerle metinler zenginleştirilerek “Miraç Enginlikli İbadet Namaz”  ismiyle neşredilmiştir.[Devamı…]

‘Miraç Enginlikli İbadet Namaz’

Süreyya Yayınlarında M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin, 11 Ağustos 13 Ekim 1978 tarihleri arasında İzmir Bornova Merkez Câmiinde seri olarak verdiği namaz vaazları esas olarak ele alınmış, bu vaazlar çözümlenip konuşma dilinden yazı diline çevrilmiş, ayrıca yıllar boyunca namazla ilgili söyleyip yazdıklarından ilavelerle metinler zenginleştirilerek “Miraç Enginlikli İbadet Namaz”  ismiyle neşredilmiştir.[Devamı…]

Başında siyah sarık vardı

Arkadaşımız Recep Bey anlattı: Babam vefat ettikten sonra 1988’de  hacca gitmiştim… Medine-i Münevvere’de Ali Ulvî Kurucu ve Şeyh Sami Efendi Hazretlerinin damadı Ömer Kirazoğlu Beyin bulunduğu bir meclisteydik. Ali Ulvi Bey dedi ki: “Ben Hocaefendi’yi Makam-ı İbrahim’de kendisini yere atmış ve yuvarlanıyorken gördüm. Belki Kabe’ye geldiğinde ER idi ama ondan[Devamı…]

Adanmış Ruh Hasan Feyzi…

Öğretmen, edip, şair, mutasavvuf ve hatip olan Hasan Feyzi Yüreğil, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin kitaplarını, 1943 yılında başlayan  Denizli Mahkemesi münasebetiyle, katiplik yapan talebesi Muharrem Beyin vasıtasıyla tanır. Çünkü Muharrem Bey, Risale-i Nurları mahkemeden alıp öğretmeni Hasan Feyzi Efendiye getirir. Böylece Risalelerle tanışan Hasan Feyzi Efendi onları okudukça hayran olur[Devamı…]

Döviz - Borsa

Avustralya Doları
1,4835
Amerikan Doları
0,60643
Euro
6,2235
İngiliz Sterlini
7,041
BIST
98455
Altın
5,471
Son Güncelleme: 21.01.2019 05:21