Yazar: Mansur Turgut

Bitmeyen kredi güven,ya biterse?

Yetmişli yıllar, Hocaefendi İzmir’de, Kurbân’da toplanan derilerin aktarımı için, delikanlı olan İlhâmi Enver Bey’den yardım ister, İlhâmi Bey’in yeni bir arabası vardır ama şoförlüğü de yenidir. Yepyeni arabayla derileri taşımaya isteklidir, fakat şoförlüğüne güvenememektedir. Fettâh Câmii’nden çıkarken döner “Hocam sakın bana güvenme” der. Büyüğümüz ise gülümseyerek “Enver kardeş biz zâten size güvenerek[Devamı…]

Güldür Yüzümüzü Allâh’ım!

Yâ ilâhenâ, yâ seyyîdenâ, yâ mevlânâ, yâ Rabbenâ ! Rabbimiz sensin, sana sonsuz şükürler olsun, seni bütün eksiklerden tenzih ediyor, ellerimizi sana açıyoruz… Resul-ü Ekrem’ini (sav) vesîle ederek senden diliyor ve dileniyoruz… Allâh’ım yeni bir bayrama giriyoruz, kaç Ramazân, kaç Kurbân geçirdik, gönlümüz kırık, gözümüz yaşlı, bütün düşüncelerimiz altüst, hissiyâtımız[Devamı…]

İzmir’in Paşası

Sosyâl medyada gezinirken, arkadaşımın attığı bir tweeti gördüm, gözüm fotoğrafa takıldı, iki bahtsız polisin arasında, ihtiyâr bir delikanlı dimdik ayakta duruyordu. Hemen tanıdım ama emîn olmak için sordum, ” O mu ?” arkadaşım “evet maâlesef” dedi. Seksen yaşında hayra hizmet ettiği için, onbir yıl ile cezâlandırılan bu onurlu simâ, zülme doymayanlarca ayrı bir zulme[Devamı…]

Bir Tatlı Rü’yâ “Moğolistan”

Selâmlar, Yazdıklarım şahsi hissiyâtım, bir sevgi, bir özlemdir, fakat biliyorum, cümle ihvân bu recâda benimle müttefiktir. Duyguların dalgalı, farklı farklı buud ve boyutta yaşandığı bir zamân diliminden geçiyoruz. Zamân zamân iç yangınıyla “Allâhım bu nasıl bir acı ?” derken, zamân geliyor içimiz coşarak, bugüne kadar tatmadığımız mutlulukları, lütufları tadıyor, iltifâta mazhâr oluyoruz.[Devamı…]

Gayr-ı Memnûnlar

Dilimizde bir tahkîr yada tezyîf ifâdesi olmayıp, sâdece bir durum tespiti, bir vasıflandırma olan “gayr-ı memnûn” sözcüğü, yapılan iş ve faâliyetlerden memnûn olmayıp, memnûniyetsizlik dile getiren insanlar için kullanılmaktadır. Hepimiz, zamân zamân bâzı şeylerden rahatsız olur ve memnuniyetsizliğimizi dile getirebiliriz. Günümüz dünyâsında insanlardan tastamâm, “sôfiyâne” bir tavır beklemek mümkün görünmüyor.[Devamı…]

Alışmayacağız, unutmayacağız

Allâh dostlarından Serî es-Sakâtî, Şam ve civârında yaşamış büyük bir hadîs âlimidir.Bir sabah hadis dersindeyken, şu hadîs-i şerîfi okur: “Mü’minlerin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir.” ( Hâkim-Heysemî ) Kader buya, o sırada bir talebesi heyecânla içeri girer: “ Üstâdım ! Mahalleniz yandı, komşularınızın evleri yandı, yalnız sizin ev kurtuldu ” Serî es-Sakâtî gayr-ı[Devamı…]

Gençliğimiz İçin

Hizmet “İslâm” odaklı ve fakat bütün dünyayı kucaklamaya kararlı, her renk ve desenle el-ele tutuşma arzu ve isteğinde, insanlığın temel dinamiklerini bir bütün olarak yaşanır hale getirmeye istekli-çoşkulu bir gençlik hareketidir. Hizmetin en önemli gücü Rabbimiz’in izni ve inâyeti ile çok iyi yetiştirilmiş aktif-dinamik, kifayetli gençler olmuştur. Hazreti Mûsa (as)[Devamı…]

Nifâk, Münâfık, Süfyân

İnsân ve insanlığın dehşetli düşmanları var, küfür ve şeytân, nifâk ve nefis gibi.Efendiler Efendisi (sav) muzaffer ordusuyla Medine’ye dönerken “küçük cihâd bitti, şimdi büyük cihâd başladı” diyerek, Ashâb’a (ra) nefislerle olan mücâdeleyi sağlık vermişti. Medine Dönemi” aynı zamanda nifâkla tutuşulan mücâdele dönemidir ve bu mücâdelenin Efendimiz (sav) ile yârânını zorladığı hepimize âşikârdır.Evet,[Devamı…]

Hocaefendi ve Ölüm

(Kişi sevdiğine ölümü yakıştıramaz, bu iki kelimeyi çok zor bir araya getirdim.) Evet, kişi sevdiğine ölümü yakıştıramaz, Efendimiz’in (sav) vefâtı hengâmında Hz.Ömer’in (ra) başı döner Hz.Ebubekir Efendimiz (ra) ise O’nu dosdoğru yola, dengeye çeker. “Eğer Efendimiz’e (sav) tapıyorsan bil ki o vefât etmiştir, ve eğer Allâh’a tapıyorsan bilki O (cc)[Devamı…]

Zâlim ve Mazlûm

Ayet, Hadis ve Büyüklerimiz hayâtımıza ışık tutan işâret lambalarımız, temel donelerimiz, amaca ulaştıran vesîlelerimizdir. Mü’min yolunu onlara göre çizer. Seküler araçlar ise, sâdece yolda düzgün yürümeye vâbestedir, amaç değildir. Dünyâ mü’min için bir araçtır, amaç değil. Mü’min dünyânın fâni, uhrânın ise baki olduğunu bilir, Rabbinin rızâsı istikâmetinde yaşar. Allah’tan gâfil olana[Devamı…]

Reklam

Döviz - Borsa - TL

Avustralya Doları
3,8923
Amerikan Doları
0,59468
Euro
6,3627
İngiliz Sterlini
6,9746
BIST
95734
Altın
5,735
Son Güncelleme: 18.08.2019 13:54