Yazar: Mehmet Ali Şengül

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

Uhuvvet ve İ’sar Hasleti

“Mü’minler ancak kardeştir, siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin.” (Hucurat, 10) “Sen kötülüğü en güzel şekilde sav! O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost oluvermiştir.” (Fussilet, 34) “Öfkelerini yutar ve insanları affederler. Allah da güzel davrananları sever.” (Âl-i İmran, 134)  Mü’minler hayât-ı beşeriyeyi, içtimâ-i hayatı ve aile[Devamı…]

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

İlahi bir emanet

İnsan, diğer yaratılanlardan farklı olarak akıl ve irâde sâhibi olması itibariyle mes’uliyet ve sorumluluk taşımaktadır. İnsan öncelikle, yaratılış gâyesinin ve hedefinin farkında olması, bunun şuur ve idrâki içinde olması gerekir. İnsanın en önemli vazîfesi, Rabbini tanıması ve tanıtmasıdır. O’nu (cc) sevmesi ve sevdirmesi, harika sanatlarıyla kendini tanıtan Sâni-i muhteşemi nazara[Devamı…]

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

Ahiret Buudlu Dünya

İnsan, şu dünya hanı ve misafirhanesinde rahat yaşayabilmek, mutlu ve huzurlu olabilmek ve bir takım sıkıntılara maruz kalmamak için zorluklara, çile ve ızdıraplara katlanıyor, gece gündüz demeden koşturuyor, yoruluyor, ağlayıp sızlıyor; ama yılmıyor, dayanıyor.  İnsan, bir makam sahibi olabilmek, bir rütbe elde edebilmek, bir villa, bir araba alabilmek için engelleri[Devamı…]

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

Sorumluluk Şuuru

Her dönem ve devirde yüzlerce olumlu, güzel teşebbüsler olduğu gibi, çarpık ve olumsuz hâdiselerde olmaktadır, olacaktır da. Allah’ın kuluna bahşettiği en güzel nîmet, şüphesiz îman nîmetidir. Her nîmet, kendi cinsinden şükür gerektirir. Îman nîmetinin şükrü, onu muhtaç gönüllere taşımaktır. Kur‘an-ı Kerim pek çok yerde bu vazîfeyi hatırlatmaktadır: “Ey müminler! İçinizde[Devamı…]

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

Kudsîler İçin Esaslı Bir Vasıf- 1

ŞÛRÂ Şûrâ, ilk mirascılar gibi günümüzün kutsîleri için de en esaslı bir vasıf, en önemli bir kuraldır. Kur’ân-ı kerim’de; şûrâ, namaz ve infak aynı çizgide zikredilmiş, bu hayâti meselenin önemi vurgulanmıştır. Şûrâ sûresi 38.âyette; “Onlar öyle kimselerdir ki Rab’lerinin çağrısına kulak verip, namazı hakkıyla îfâ ederler. İşlerini istişâre ile yürütürler,[Devamı…]

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

 İnanmış bir gönül, aranan ve örnek gösterilen bir insan olmalıdır.  Allah’ın hoşnut ve râzı olacağı liyâkatli bir insan olunmaz ise, Allah’ın nimetlerinden mahrum kalmanın yanında,  âhireti kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.        Mü’min içinde bulunduğu şartları fırsatı kaçırmadan çok iyi değerlendirmeli, herkesi imrendirecek şekilde, inandığı ve hak[Devamı…]

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

Kadere Teslimiyet

İnsan, bu dünyâda kurulan bir şirkete ne kadar hisse ile katılmış ise, o ölçüde kâr payı alır. Uhrevî iştiraklere gelince; niyet, samimiyet ve ihlâs önem arz eder.  Onun için iştirâk-i âmâl-i uhreviyede her şahıs için, hâsıl olan umum sevabın, herbirinin defter-i âmâline bitamâmihâ gireceği, Allah’ın geniş Rahmet ve kereminin muktezâsı[Devamı…]

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

Asrın Çilekeşleri

Çile, inanmış bir gönlün hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Dâvâsı büyük olanların çilesi de büyük olur. Hayatını inanmış olduğu değerlere adayan bir hizmet kahramanı, Kur’an hizmeti adına gerektiği zaman haysiyetini, şerefini, elde ettiği imkânlarını, hatta hayatını fedâ etmeye hazır; bu yolda her türlü zulme, işkenceye, musîbet ve belâlara göğüs germeye azimli[Devamı…]

Bayram ve Fedâkarlık

Bayramlar, yapılan fedâkarlıklarla Allah‘ı hoşnut etme ve huzûra kavuşma günleridir. Mü’min, Allah (cc) emrettiği için namazını edâ eder, Oruc’unu tutar, üzerine farz ise Zekat’ını, Hacc’ını îfâ eder, kurbanını keser ve netîcede Allah’ın rızâsını bekler.  İdrâkiyle şereflendiğimiz mübârek Kurban Bayramı’nda, Allah (cc) için kestiğimiz kurbanlar, Rabbimize yaklaşmaya vesîle olurken, bir yönüyle[Devamı…]

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

Düşüncede Aydınlık – Kalplerde İstikâmet

Bugün insanlık, -husûsiyle âlem-i İslâm’da büyük çoğunluk- müthiş bir bunalım geçirmektedir. Bu bunalımlar;  inanç, ahlâk, düşünce ve âile zaafı başta olmak üzere, sistem, idârî yanlışlıklar ve  adâletsizlikler  olarak, en güçlü devletleri bile sarsacak kadar derin olduğunda şüphe yoktur.     Asrımızın  insanı, metafiziğin ilim yuvalarından kovulduğu, cismâniyetin adetâ putlaştırıldığı, mânevî[Devamı…]

Reklam

Döviz - Borsa - TL

Avustralya Doları
3,8913
Amerikan Doları
0,5949
Euro
6,3343
İngiliz Sterlini
7,394
BIST
106802
Altın
5,713
Son Güncelleme: 21.11.2019 11:49