Yazar: Mehmet Ali Şengül

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

 İnanmış bir gönül, aranan ve örnek gösterilen bir insan olmalıdır.  Allah’ın hoşnut ve râzı olacağı liyâkatli bir insan olunmaz ise, Allah’ın nimetlerinden mahrum kalmanın yanında,  âhireti kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.        Mü’min içinde bulunduğu şartları fırsatı kaçırmadan çok iyi değerlendirmeli, herkesi imrendirecek şekilde, inandığı ve hak[Devamı…]

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

Kadere Teslimiyet

İnsan, bu dünyâda kurulan bir şirkete ne kadar hisse ile katılmış ise, o ölçüde kâr payı alır. Uhrevî iştiraklere gelince; niyet, samimiyet ve ihlâs önem arz eder.  Onun için iştirâk-i âmâl-i uhreviyede her şahıs için, hâsıl olan umum sevabın, herbirinin defter-i âmâline bitamâmihâ gireceği, Allah’ın geniş Rahmet ve kereminin muktezâsı[Devamı…]

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

Asrın Çilekeşleri

Çile, inanmış bir gönlün hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Dâvâsı büyük olanların çilesi de büyük olur. Hayatını inanmış olduğu değerlere adayan bir hizmet kahramanı, Kur’an hizmeti adına gerektiği zaman haysiyetini, şerefini, elde ettiği imkânlarını, hatta hayatını fedâ etmeye hazır; bu yolda her türlü zulme, işkenceye, musîbet ve belâlara göğüs germeye azimli[Devamı…]

Bayram ve Fedâkarlık

Bayramlar, yapılan fedâkarlıklarla Allah‘ı hoşnut etme ve huzûra kavuşma günleridir. Mü’min, Allah (cc) emrettiği için namazını edâ eder, Oruc’unu tutar, üzerine farz ise Zekat’ını, Hacc’ını îfâ eder, kurbanını keser ve netîcede Allah’ın rızâsını bekler.  İdrâkiyle şereflendiğimiz mübârek Kurban Bayramı’nda, Allah (cc) için kestiğimiz kurbanlar, Rabbimize yaklaşmaya vesîle olurken, bir yönüyle[Devamı…]

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

Düşüncede Aydınlık – Kalplerde İstikâmet

Bugün insanlık, -husûsiyle âlem-i İslâm’da büyük çoğunluk- müthiş bir bunalım geçirmektedir. Bu bunalımlar;  inanç, ahlâk, düşünce ve âile zaafı başta olmak üzere, sistem, idârî yanlışlıklar ve  adâletsizlikler  olarak, en güçlü devletleri bile sarsacak kadar derin olduğunda şüphe yoktur.     Asrımızın  insanı, metafiziğin ilim yuvalarından kovulduğu, cismâniyetin adetâ putlaştırıldığı, mânevî[Devamı…]

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

Gurbet ve Kurbet

Gurbet; gariplik, yabancılık, vatanından, yurdundan ve yuvasından ayrı düşmektir. Efendimiz Hz.Muhammed (sav); “Gurbette garip olarak ölmek şehitliktir” (İbn-i Mâce) ve “İslam garip olarak başladı. Başladığı gibi yine garip olarak dönecektir. Öyleyse ne mutlu o gariplere!” (Müslim, Tirmizi) buyurmuşlardır. Görülüyor ki, mü’minin yaşadığı gurbetin, onu şehitlik mertebesine çıkarabileceğine dikkat çekilmektedir. Bu[Devamı…]

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

İradenin Gücü

Her insanın dünü, bugünü ve istikbâliyle mutlaka alâkası vardır. Allah (cc), bir defâya mahsus olmak üzere, fırsat verip emânet buyurdukları şu misâfirhâne-i dünyâ da, ümitlerin canlı kalması, irâdelerin güçlü olması, ümitsizliğin yok edilmesi, kalblerin inşirahla dolup taşması oldukça önem  ifâde etmektedir. Allah (cc), kâinatı ve insanı niçin yarattığını, gâye ve[Devamı…]

Kalplerin birleşme noktası

Allah (cc) emrettiği için yapılması gereken ibâdetlerin en önemlilerinden biri de Hac ibâdetidir. Maddî, mânevî, bedenî ve rûhî bir ibâdet olup, İslâm’ın erkânındandır. Hac ibâdetinin içinde, namaz, oruç, zekat, sadaka, kurban, emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker  -iyiliği emretme, kötülüğü nehyetme- vardır. Hac; inananların  hâilsiz, perdesiz, Allah’a (cc) en yakın[Devamı…]

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

İslam ve toplum

İslâm sevgidir ve itaattir. Peygamber Efendimiz (sav) bunu sağlamıştır. Önemli olan onu, iyi temsil edebilmektir. İnsan ruh dünyâsını, îman ve ahlâkla ihyâ ve inşâ etme gayreti içinde olmalıdır. Ruhun ihyâsı, sâlih amelle elde edilir. Mü’minin beslenme ve hayat kaynağı, Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’dir. Önemli olan Allah’ın insanda yarattığı potansiyeli keşfedip onu,[Devamı…]

İmkanları Değerlendirme Fırsatı

Sırlar Dolu Mübârek Ay ve Kutlu Gece -1

Ramazân-ı Şerifin en güzel şekilde değerlendirilmesi onun kıymetinin bilinmesine bağlıdır. İnsan kıymetini bilmediği bir şeyi, nasıl ve nerede değerlendireceğini de bilemez. Bu mübârek ayın kıymet ve değerini idrak eden mü’min, onun bir ânını bile boşa geçirmemeye gayret edecektir. Ramazân-ı Şerifin en önemli ve en bâriz özelliği, bu ay da tutulan[Devamı…]

Reklam

Döviz - Borsa - TL

Avustralya Doları
3,9016
Amerikan Doları
0,5912
Euro
6,3293
İngiliz Sterlini
7,1532
BIST
99962
Altın
5,761
Son Güncelleme: 23.09.2019 13:54