Yazar: Mehmet Ali Şengül

Murâd-ı İlâhî Esas Olmalı

İnsan, en çok beyt-i Hüdâ olan kalbine dikkat etmeli, onu Allah’ın rızâsına kilitlemelidir. Kalbde Allah korkusu ve sevgisi varsa; o kalb itminan ve huzur içindedir. Sonra niyet ve nazarını kontrol altına almalıdır.     Niyet ve nazar kalbin kontrolünde ise, akıl ve kalb de vahye bağlı hareket ediyorsa, insan Allah’a[Devamı…]

M.Ali Şengül: Mazlum ve mağdurların sokağa dökülmeyeceğini bildikleri için acımasızca zulmediyorlar

”Îman, ahlâk ve insanlık hizmetine kendilerini adamış muhabbet fedâileri, bugüne kadar yapılan zulüm, işkence, maddî -mânevî bunca kötülüğe karşı el kaldırmamış, sokağa dökülmemiş, müspet hareket etmek suretiyle dünya barışına katkıda bulunarak insanlığa örnek ve model olmuşlardır.” Allah (cc) her peygamberi, cemaatine ve gelecek nesillere örnek ve rehber olarak göndermiştir.  Akıl[Devamı…]

Hayatı Duyarak Yaşamak

İnsanın yaratılış gâyesi, Hâlık-ı Zülcelâli tanıma ve tanıtma, sevme ve sevdirmedir. O’nun (cc) rızâsı istikâmetinde, ölümsüz ebedî âleme hazırlanmadır. Ölümle sonuçlanacak dünyanın her fâni şeyi, bu gâyeye hizmet etmeye vesile ve vasıta olmaktan başka birşey değildir.     Çünkü mülk Allah’ındır. Ne elinde ne gözünde ne kulağında, ne aklında, ne[Devamı…]

Mektep imtihansız olmaz-2

M.ALİ ŞENGÜL Cenâb-ı Hakk’ın muvakkaten insanlar için hazırladığı dünyâ, devr-i dâim olarak devam etmektedir. Hz.Âdem’den (as) bugüne îman ve küfür mücâdelesi devam etmiş ve kıyâmete kadar da devam edecektir. Böyle bir mücâdelede, samîmî ve gayr-i samîmi nice insanlar, kendilerine göre doğru bildikleriyle hareket etmekte ve gûyâ o doğrularıyla yazılı ve[Devamı…]

Mektep imtihansız olmaz -1

M.Ali Şengül Dünya bir mekteptir. İnsanlar da seviyelerine göre o mektebin talebeleridirler. Huzur ve saâdet,  imtihanı başarmakla elde edilir. İnsana düşen vazîfe ise, rehberine kulak verip îtimat ederek, kitabının muhtevâsını iyi anlamaya çalışmalı ve kendisine verilen imkanları iyi değerlendirmelidir. Allah (cc) Peygamberleri, kullarıyla Allah arasındaki engelleri kaldırmak, mutlak saâdet ve[Devamı…]

Işığa Muhtaç Ruhlar (Velâdet-i Nebî)

Işığa muhtaç karanlık bir dünya..  Bütün bir beşeriyet ye’s içinde.. Herkesin umudu gelecek olan son Kurtarıcı‘da.. O dönem itibariyle karanlığın yoğunluğu, şafağın yaklaştığını yâni, karanlığı  aydınlatacak insanlığın iftihar Tablosu’nun dünyâya teşrif edeceğini ifâde ediyordu. Fırtınaların güçlü oluşu, rahmetin, yağmurun müjdesiydi. Öyle bir dönem yaşanıyordu ki, cehâletin ötesinde, îmânın zıddı küfür[Devamı…]

Oku, Rabbin adıyla’ – 3

Bir madde veya mekân, âit olduğu isimle değer kazanır. Zarfın mazrufuyla değer kazanması gibi. Meselâ; sıradan bir hırka, bir de Peygamber Efendimiz’e (sav) âit olan hırka..         İnsan, zahirî yapısıyla etten, kemikten çürümeye mahkum bir maddeden ibârettir. Fakat,  Allah’ın bir sanat eseri olarak insana bakıldığında, o zaman[Devamı…]

İşte Hayatta her şeyin miftahı.

Hayatta herşeyin mihtahı (anahtarı) durumunda olan ‘Bismillah’, Kur’ân’daki sûrelerin de anahtarı durumundadır. O, arşı âzamdan insanların kalbine uzanmış nûrânî bir iptir. İnsanlar, ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’e tutunarak, insânî arşa çıkabilirler.      Kur’an’ı Kerim, bütünüyle Fâtiha sûresinde, Fâtiha sûresi de ‘Besmele’de hülâsa edilir.  İşte ‘Besmele’ bütün Peygamberler’i ve Kitaplar’ı biribirine bağlayan böyle nûrânî[Devamı…]

Hakk‘ın Temsilcileri, Güvenin Bekçileri

Îman; makam, imkan ve gücün karşısında bükülmeden dik durmayı, müstağni ve izzetle yaşamayı gerektiriyor. İnsan,  îmanını, inancını bıraktığı, insanlığını unuttuğu yerde kalır, yoluna devam edemez.       Îmânını dünyevî hiçbir şeye alet etmeyen ideal bir mü’min, kalbi ile Allah arasına hiçbir engel  koymama gayreti içindedir. Resûlullah  Efendimiz (sav) başta[Devamı…]

‘Kadere İman eden Kederden Kurtulur’

Kader; ilmi ve kudreti sonsuz, mâziyi, hâli ve müstakbeli bir nokta gibi bilen ve gören Cenâb-ı Hakk’ın ilmî planda herşeyi programlaması, sonra irâde, kudret ve meşiet planına geçirmesi, kâinatta olmuş olacak herşeyi olmadan evvel  İmâb-ı Mübin’de tesbit ve takdiridir.      ‘İmâm-ı Mübin kader defteridir. İlim ve emr-i İlâhi’nin bir[Devamı…]

Döviz - Borsa

Avustralya Doları
1,46642
Amerikan Doları
0,5938
Euro
6,0918
İngiliz Sterlini
6,8923
BIST
98455
Altın
5,355
Son Güncelleme: 21.01.2019 06:06